Aktualności

 • Spotkanie_informacyjne_PSF_kwienien_2023.jpg

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Dofinansowanie usług rozwojowych - Przyjmujemy zapisy na spotkanie informacyjne

 • trenuj04.23.jpg

  „Trenuj jak żołnierz” - najnowszy projekt szkoleń dla ochotników

  Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter - szkolenia są bezpłatne - a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

 • Ogłoszenie o XXXII sesji Rady

 • Ogłoszenie

  W dniu 28 kwietnia 2023 r. w, Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, ul. 1 Maja 19, odbędzie się odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kleszczelach.

 • zaproszenie na konsultacje dla ngo.jpg

  Zaproszenie sektora społecznego na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z wejściem w nowy okres programowania prowadzimy prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dokument, który obecnie przygotowujemy nakreśli główne kierunki rozwoju obszaru LGD „PB” do roku 2027. Spotkania przeprowadzone będą w celu pozyskania informacji pozwalających trafnie określić kierunki rozwoju i obszary wsparcia, jakie należy uwzględnić w opracowywanej strategii. Serdecznie zapraszamy na spotkania, by wspólnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027, w największym stopniu dopasowaną do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

 • Serwis dyktanda.pl serdecznie zachęca uczniów ósmej klasy do wzięcia udziału w próbnych egzaminach ósmoklasisty!

 • Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich w 2023 roku na terenie gminy Kleszczele

  Burmistrz Kleszczel informuje, iż można składać wnioski na realizację zadania pn. ,,Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w 2023 roku na terenie gminy Kleszczele”. Zadanie skierowane jest do właścicieli zwierząt zamieszkałych stale na terenie gminy Kleszczele i realizowane jest w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczele w 2023 roku, przy współfinansowaniu przez Podlaską Fundację Dla Zwierząt ,,Bonifacy’’. Akcja sterylizacji i kastracji dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia.

 • PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” NA TERENIE GMINY KLESZCZELE (DANE NA DZIEŃ 31.03.2023 R.)

 • informacja 12042023.jpg

  I N F O R M A C J A

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. Urząd Miejski w Kleszczelach będzie nieczynny.

 • XVI Jarmark Żubra - 09.07.2023r.

 • logo-pir-e1502092857434.png

  Kurs chemizacyjny

  Podlaska Izba Rolnicza informuje że w dn.30, kwietnia 2023 r, (Niedziela) o godz. 9,30 w GOK BOĆKI odbędzie się kurs chemizacyjny na opryskiwacz.

 • doplaty 2023bez tel.jpg

  Rolniku, ważny komunikat – PODR SZEPIETOWO !!!

  HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2023 r. Informujemy, iż nasi doradcy w tym roku bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

 • Nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

  Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

 • KRUS informuje …

  Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

 • nie_uwierzylesv2_compressed_page-0001-600x283.jpg

  Kampania „#Rozmawiaj#Reaguj”

  Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP). Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Powrót na początek strony