Aktualności inwestycje

C_Kosna_m.jpg

na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Fundusz wsparcia.jpg

Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 700 000 zł na realizację zadania: Remont drogi gminnej Kleszczele – Repczyce.

Odnowy Wsi.jpg

Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś, na budowę placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki. Całkowita wartość zadania wynosi 48 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 24 000 zł, oraz wkład własny gminy 24 000 zł.

cerkiewZNMPKleszczele

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie dachu cerkwi parafialnej (dach bez dzwonnicy) położonej w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy, na działce o nr geod. 2363/1

cerkiewZNMPKleszczele

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie dachu cerkwi parafialnej (w zakresie dach dzwonnicy, instalacja odgromowa na dzwonnicy, wymiana krzyża na dzwonnicy) położonej w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy, na działce o nr geod. 2363/1.

Powrót na początek strony