Podpisanie umowy na realizację zadania polegającego na Przebudowie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR.

 Logo Polski Ład i Bank BGK

Dnia 16 czerwca 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania polegającego na: Przebudowie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie osiedla byłego PGR”.

Zadanie będzie polegało na przebudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruzka oraz budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu byłego PGR.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 167 270,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 143 924,60 zł, natomiast wkład własny wynosi 23 345,40 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 lipca 2024 r.

 

Kleszczele, dnia 26 czerwca 2023 r.

Powrót na początek strony