Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania polegającego na: „Poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach”

 

Logo Polski Ład i BGK

Zdjecie przedstawia podpisanie umowy przez Burmistrza Kleszczel Aleksandra Sielickiego i właściciela firmy WIKBUD Wiesława Kiśluk

 

Dnia 20 maja 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania polegającego na: „Poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach”.

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczelach i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach.

Wykonawcą zadania jest firma WIKBUD Wiesław Kiśluk.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 697 217,20 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 527 495, 48 zł, natomiast wkład własny wynosi 169 721,72 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2022 r.

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Kleszczele, dnia 31.05.2022 r.

 

Powrót na początek strony