Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Logo Polski Ład i BGK

 

Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie na realizację zadań polegających na Przebudowie infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowie ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu „Repczyce”.

Całkowita wartość zadania 11 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 10 250 000,00 zł, wkład własny 750 000, 00 zł.

 

plakat z informacją: W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminie Kleszczele przyznano 10250000 zł

Powrót na początek strony