Aktualności inwestycje

Logo Polski Ład i BGK.png

Dnia 04 maja 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania polegającego na: „Budowie ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu „Repczyce”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

czystepowietrze.jpg

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

czystepowietrze.png

Uprzejmie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Kleszczele będących właścicielami budynków jednorodzinnych do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym programu „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Termin i miejsce spotkania: 28 grudnia 2022 r. (środa), godz. 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach ul. 1 Maja 19.

Woj Podlaskie.png

Dnia 09.06.2022 r. Gmina Kleszczele podpisała umowę z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym w wysokości 62 000,00 zł.

Powrót na początek strony