Gmina Kleszczele podpisała umowę na dofinansowanie drogi Kleszczele - Repczyce

Dnia 17 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa z Województwem Podlaskim w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej Kleszczele – Repczyce. Wartość dofinansowania wynosi 700 000 zł. Realizacja jest przewidziana na rok 2024.

Powrót na początek strony