Gmina Kleszczele uzyskała wsparcie finansowe od Województwa Podlaskiego

Informuję, że w związku z podjętą uchwałą Nr XXXVII/481/2021  Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym Gmina Kleszczele otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł.

Wsparcie finansowe uzyskane od Województwa Podlaskiego, pozwoliło na zrealizowanie zakupu sprzętu, maszyn w celu zabezpieczenia działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

W ramach udzielonej dotacji zakupiono:

Lp.

Nazwa towaru

Cena brutto w zł

Cel zakupu

1.

Generator prądu FH 3001 2,8 kW , olej 4-TAKT 0,6 l SAE 30 B&S

3 051,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz do realizacji bieżących zadań związanych z ochroną p.poż.

2.

Pług odśnieżny PUV-2800, układ zawieszenia EURO

19 557,00

Zapewnienie bezpieczeństwa poruszania się w okresie zimowym po drogach dla przemieszczających się służb mundurowych, ratowniczych i medycznych w strefie nadgranicznej

3.

Rozsiewacz komunalny N065

23 500,00

Zapewnienie bezpieczeństwa poruszania się w okresie zimowym po drogach dla przemieszczających się służb mundurowych, ratowniczych i medycznych w strefie nadgranicznej

4.

Pilarka STHIL, łańcuch, olej STHIL, pilnik

3 468,96

Utrzymanie dróg gminnych w pasie przygranicznym oraz do usuwania zagrożeń na drogach w rejonie przygranicznym.

5.

Olej napędowy

423,08

Realizacja bieżących zadań związanych z zarządzaniem kryzysowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

agregat prądotwórczy

pług odśnieżny

 

 

Ciągnik z rozsiewaczem komunalnym 

Pilarka STIHL 

 

 

Powrót na początek strony