Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2024 r. na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Powrót na początek strony