Władze Gminy

Władze gminy

 

 Burmistrz Kleszczel                   –       mgr inż. Aleksander Sielicki

 Sekretarz Gminy                      –        mgr Walentyna Sidoruk

 Skarbnik Gminy                        –       Jerzy Micewicz

 

 

O G Ł O S Z E N I E
 O PRZYJĘCIACH W SPRAWACH SKARG  I  WNIOSKÓW

 

Podaje się do  publicznej wiadomości, że w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz Kleszczel w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00.
  • Sekretarz gminy i kierownicy referatów codziennie w godzinach pracy Urzędu

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania skarg i wniosków jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków po godzinie 15.30 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie pod nr 85 6818004, za pośrednictwem faksu nr 85 6818004  lub poczty elektronicznej na adres: kleszczele@wrotapodlasia.pl

Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej lub do protokołu na stanowisku ds. kancelaryjnych i obsługi Rady (pokój nr 6), codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz gminy, pokój nr 7.

Kleszczele, 11.03.2019 r. 

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Powrót na początek strony