Władze Gminy

Władze gminy

 

 Burmistrz Kleszczel                   –       Mirosław Markiewicz

 Sekretarz Gminy                      –        mgr Walentyna Sidoruk

 Skarbnik Gminy                        –       Jerzy Micewicz

 

 

O G Ł O S Z E N I E
 O PRZYJĘCIACH W SPRAWACH SKARG  I  WNIOSKÓW

 

 

 Podaje się do  publicznej wiadomości, że w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz Kleszczel w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00.
  • Sekretarz gminy i kierownicy referatów codziennie w godzinach pracy Urzędu

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania skarg i wniosków jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków po godzinie 15.30 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie pod nr 85 6818004 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /2005074/skrytka

Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej lub do protokołu na stanowisku ds. kancelaryjnych (pokój nr 6), codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz gminy, pokój nr 7.

 

Kleszczele, 20.06.2024 r.

Burmistrz

/-/ Mirosław Markiewicz

Powrót na początek strony