GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe_ CMYK-1.jpg

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Beneficjentem  może być osoba fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy  w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu,  zapraszamy do Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego  Programu  „Czyste Powietrze”, pod adresem:

Urząd Miejski w Kleszczelach , ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele (1piętro):,   

codziennie w dni robocze pon. - pt. w godzinach: 12,00-14,00.

plakat czyste powietrze

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska


Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
i termomodernizację domu.


„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnychz wyodrębnioną księgą wieczystą.


www.czystepowietrze.gov.pl


Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele (1 piętro)
tel. 85 681 80 04 wew. 28
e-mail inwestycje@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl
www.kleszczele.pl

Powrót na początek strony