Aktualności inwestycje

Logo Polski Ład i BGK.png

Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.: 1. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach. Całkowita wartość zadania wynosi 692 036,47 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 678 195,74 zł, natomiast wkład własny 13 840,73 zł. 2. Remont cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach – etap I. Całkowita wartość zadania wynosi 254 653,14 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 249 560,08 zł, natomiast wkład własny 5 093,06 zł. 3. Remont cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowita wartość zadania wynosi 370 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 362 600,00 zł, natomiast wkład własny 7 400,00zł.

Zaleszany Saki 2023.jpg

ZADANIE ZREALIZOWANE W 2023 R. PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Logo Polski Ład i BGK.png

Dnia 04 maja 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania polegającego na: „Budowie ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu „Repczyce”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Powrót na początek strony