Gmina Kleszczele otrzymała 700 000 zł na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Kleszczele – Repczyce

wręczenie czeków na dofinansowanie inwestycji

Gmina Kleszczele otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 700 000 zł na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Kleszczele – Repczyce.

W dniu 2 kwietnia 2024 r. odbyło się wręczenie symbolicznych czeków.

Relacja ze spotkania udostępniona jest na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: https://podlaskie.eu/region/fundusz-wsparcia-gmin-i-powiatow-marszalek-przekazal-czeki-podlaskim-samorzadom.html 

Powrót na początek strony