Zakup kontenerów na odpady do sołectw: Dobrowoda, Suchowolce, Toporki oraz Dasze

Zakup kontenerów na odpady w ramach realizacji zadania 

„Wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady”
z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego


W ramach umowy Nr ROR VII.0103.3.43.2018 zawartej w dniu 4 lipca 2018 r. w  Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Kleszczele dofinansowano zakup czterech kontenerów na odpady typu KP-7 do sołectw: Dobrowoda, Suchowolce, Toporki oraz Dasze.

Całkowity koszt zadania wyniósł 19.188,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

 Zadanie pn.:

 „Wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady”

  współfinansowano ze środków

 budżetu województwa podlaskiego na rok 2018

 w ramach „programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego

Powrót na początek strony