Tereny inwestycyjne

Gmina Kleszczele posiada dwa tereny inwestycyjne w miejscowości Repczyce (obręb Dobrowoda) zlokalizowane w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Teren Repczyce I pod usługi turystyczno-hotelowe, usługi inne związane  z funkcją rekreacyjną, nieuciążliwe dla otoczenia oraz zieleń urządzoną o pow. 1,9823 ha

 Widok na Zalew Repczyce

Powrót na początek strony