Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej wraz z zagospodarowaniem terenu”. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe - remont cerkwi w Kośnej

Powrót na początek strony