Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie na budowę placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki

Wójtowie i burmistrzowie z Marszałkiem, po podpisaniu umów na dofinansowanie

Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś, na budowę placu zabaw w miejscowości Repczyce i Saki. Całkowita wartość zadania wynosi 48 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 24 000 zł, oraz wkład własny gminy 24 000 zł.

W dniu 28 marca 2024 r. została podpisana umowa.

Relacja ze spotkania udostępniona jest na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: https://podlaskie.eu/region/blisko-25-mln-zl-na-program-odnowy-wsi-wojewodztwa-podlaskiego-kreatywna-wies.html 

Powrót na początek strony