Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu „Repczyce”

Logo Polski Ład i Bank BGK

Dnia 04 maja 2023 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania polegającego na: Budowie ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zalewu „Repczyce”.

Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki edukacyjno-turystycznej wokół zbiornika wodnego „Repczyce”, budowie 2 pomostów molo, budowie wieży widokowej oraz budowie wiaty rekreacyjno-scenicznej przy zalewie „Repczyce”.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum Bronek, ul. 3 Maja 11, 08-210 Platerów.

Całkowity koszt zadania wynosi 4 108 200,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3 600 000,00 zł, natomiast wkład własny wynosi 508 200,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji 31 października 2024 r.

 

Kleszczele, dnia 10 maja 2023 r.

Powrót na początek strony