Ogłoszenie

Burmistrz Kleszczel
O G Ł A S Z A
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele

Powrót na początek strony