Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024 w Gminie Kleszczele

Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele

 

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg

w sezonie 2023/2024 w Gminie Kleszczele

Każdy problem związany z odśnieżaniem i stanem nawierzchni dróg należy zgłaszać pod niżej wymienione numery telefonów.

 

DROGI GMINNE
Osoba do kontaktu z Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w godz. 7.30 - 15.30
tel. 85 681 80 04 wew. 7

DROGI POWIATOWE
Osoba do kontaktu z Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w godz. 7.00 - 15.00
tel. 85 683 20 01, 604 618 584

DROGI WOJEWÓDZKIE
Osoba do kontaktu z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w godz. 7.00 - 15.00
Zimowe Utrzymanie Dróg – dyżurny
tel. 85 67 67 149

DROGI KRAJOWE
Infolinia do kontaktu - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - całodobowo
tel. 85 664 58 20 - Punkt Informacji Drogowej (GDDKiA Białystok)
tel. 19 111 - Informacja o zasięgu ogólnopolskim

 

Powrót na początek strony