INFORMACJA O PODMIOTACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZELE.

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA KLESZCZEL NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE
GMINY KLESZCZELE.1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 23 57

2. WC Serwis Polska Sp. z o. o.
ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze
tel. 801 133 088

3. Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Łukaszuk
ul. Swobodna 54/33, 15-756 Białystok
tel. 692 66 00 17

4. TOI TOI Polska Sp. z o. o.
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
tel. 22 614 59 79

5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka
tel. 85 873 30 32

6. mToilet Sp. z o. o.
ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
tel. 800 000 800

7. Grabo Budowniczy Mariusz Grabowski
ul. Rejtana 58, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.  506 545 878, 85 730 10 53Kleszczele, 17 listopada 2023 r.


BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Powrót na początek strony