Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA KLESZCZEL NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZELE.

 

 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 23 57

 

2. WC Serwis Polska Sp. z o. o.

Szybowa 20E, 41-808 Zabrze

tel. 801 133 088

 

3. Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Łukaszuk

Swobodna 54/33, 15-756 Białystok

tel. 692 66 00 17

 

4. TOI TOI Polska Sp. z o. o.

Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

tel. 22 614 59 79

 

5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka

tel. 85 873 30 32

 

6. mToilet Sp. z o. o.

Toruńska 31, 03-226 Warszawa

tel. 800 000 800

 

Kleszczele, 15 lutego 2023 r.

 

 

BURMISTRZ

 /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Powrót na początek strony