Kominek grzewczy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dasze

Gmina Kleszczele zrealizowała zadanie pn. „Zakup i montaż kominka grzewczego z rozprowadzeniem ciepła” współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Całkowita wartość zadania 27 357,00 zł, w tym dofinansowanie 13 678,50 zł, wkład własny 13 678,50 zł.

 

Kleszczele, dnia 14 października 2022 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

Kominek w pomieszczeniu świetlicy w Daszach

Powrót na początek strony