Gmina Kleszczele otrzymała dotację na zabytki

Logo Polski Ład i Bank BGK

Gmina Kleszczele otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:

  1. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Zygmunta Burgundzkiego w Kleszczelach. Całkowita wartość zadania wynosi 692 036,47 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 678 195,74 zł, natomiast wkład własny 13 840,73 zł.
  2. Remont cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach – etap I. Całkowita wartość zadania wynosi 254 653,14 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 249 560,08 zł, natomiast wkład własny 5 093,06 zł.
  3. Remont cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowita wartość zadania wynosi 370 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 362 600,00 zł, natomiast wkład własny 7 400,00zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Powrót na początek strony