Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego na terenie województwa podlaskiego, którym w 2023 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

L.p.

Nazwa
organu prowadzącego

Nazwa szkoły/placówki wychowania przedszkolnego

Kierunek interwencji

Kwota wsparcia
w zł

1

GMINA KLESZCZELE

PRZEDSZKOLE W KLESZCZELACH

3.1.

2 500

Powrót na początek strony