Informacje o OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach działa od 1925 roku. Od 1995 roku jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Posiada 5 drużyn sportowych OSP (2 młodzieżowe, drużyna OSP kobiet i mężczyzn oraz oldboje). Aktywnie bierze udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń na terenie Gminy, zabezpiecza tereny Otuliny Puszczy Białowieskiej oraz unikalne rezerwaty przyrody i zwierząt. 

W 1989 roku na terenie Gminy Kleszczele został utworzony rezerwat przyrody „JELONKA” o powierzchni 227,0 ha. Jest to rezerwat florystyczny. Jego głównym celem jest ochrona i zachowanie w naturalnym stanie kompleksu muraw piaskowych, jałowczysk i zarośli jałowcowo-osikowych. Znajduje się także obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Górnego Nurca” oraz Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk „Ostoja w Dolinie Górnego Nurca”.

Ochotnicza Straż Pożarna

Powrót na początek strony