Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2023 r.

Załącznik

do zarządzenia Nr 329/2023

Burmistrza Kleszczel

z dnia 24 maja  2023 r.

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2023 r.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Całkowita wartość zadania

Wnioskowana kwota

dotacji

Przyznana

kwota dotacji

Uwagi

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” przy Szkole Podstawowej
w Kleszczelach

Sport w Gminie Kleszczele

5.026 zł

5.000 zł

5.000 zł

-

 

Burmistrz

 /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Powrót na początek strony