Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Ogłoszenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach pod adresem:

https://bip-mops-umkleszczele.wrotapodlasia.pl/nabor-pracownikow-1.html 

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO''), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w 17-250 Kleszczele ul.1 Maja 10 . Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 6818069.

 • W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod.r.andrzejewski@szkolenia prawnicze.com.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących postępowania w danej sprawie.

 • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczelach.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 • Dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie zgody. Niepodanie tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na stanowisko: pracownik socjalny.

 • Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

 • Zebrane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji obowiązków spoczywających na pracodawcy, a po utracie ich przydatności jako dokumenty archiwalne.

 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania.

 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,

 • Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych osobowych.

 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na początek strony